Vælg en side

Cookie- og persondatapolitik

Opdateret d. 25 maj 2018

Denne politik er gældende for alle de personlige oplysninger, som du videregiver til WPVIRK som besøgende på wpvirk.dk eller som kunde. Nedenfor er beskrevet, hvad cookies er, hvordan de bruges, og hvordan de kan slettes eller blokeres, ifald du ønsker dette.

Desuden beskrives indsamlingen af persondata, behandlingen af disse, hvordan persondata beskyttes, opbevares og slettes samt kontaktoplysninger, hvis man ønsker oplysninger ændret eller slettet. Herudover informeres om, at WP VIRK til sidst beskrives, hvordan WPVIRK vil agere, ifald der sker sikkerhedsbrud.

Dataansvarlig

Adam Vesterager

Hyrdebakken 154

8800 Viborg

Telefonnummer: 28 29 62 25

Email: kontakt@wpvirk.dk

CVR: 38670174

wpvirk.dk – en del af Graft it, CVR 38670174

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at kunne lave trafikmåling, dvs se hvor mange der besøger websitet. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies, der i varierende omfang kan omfatte:

  •      Session
  •      cf7msm_check
  •      PHPSESSID

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics for at registere hvordan vores besøgende agere på wpvirk.dk. Grunden til vi gør dette er for at kunne forbedre vores side. Google analytics registere geografisk placering, hvilke device du bruger m.m. til dette bruger Google analytics cookies, læs mere om det her 

Indsamling af persondata

Som kunde hos WPVIRK indsamles de oplysninger, du videregiver enten via email eller kontaktformular, som indbefatter email adresse, telefonnummer, firmanavn og de beskeder, du skriver.

WPVIRK indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har udleveret disse oplysninger.

Fx ind­sam­ler WPVIRK ikke sær­li­ge ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (føl­som­me op­lys­nin­ger) om dig.

Behandling af persondata

Personoplysningerne bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningenerne, der tilegnes på din hjemmeside og din mails, bruges til at bekræfte din identitet.

WPVIRK be­hand­ler kun per­son­li­ge op­lys­nin­ger i det om­fang, det er nød­ven­digt, f.eks. når man bli­ver op­ret­tet som kun­de. Det kan f.eks. være nød­ven­digt for, at vi kan op­fyl­de vo­res for­plig­tel­ser i hen­hold til af­ta­ler og til­knyt­te­de ydel­ser.

Personoplysninger udleveres aldrig til tredjepart, med mindre kunden selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. I den forbindelse overføres personoplysninger aldrig til samarbejdspartnere i tredjelande med mindre de er dækket af EU-US Privacy Shield.

Beskyttelse af persondata

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. WPVIRK gemmer dine personlige oplysninger på WPVIRK´s hosting service og computer med begrænset adgang til indehaver af WPVIRK. WPVIRK kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Opbevaring og sletning af persondata

WPVIRK opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne er indhentet.

I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil WPVIRK opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Hvis kunden ønsker at anmode WPVIRK om at slette sine personoplysninger, kan kunden rette henvendelse til WPVIRK på denne e-mailadresse: kontak@wpvirk.dk

Kunden har ret til at indgive en klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende kunden. Klagen kan indgives til til datatilsynet.