Vælg en side

Handelsbetingelser

Opdateret d. 25 februar 2019

 

“Vi” “Os” “Vores” betegner dem, der administrerer WPVIRK.

wpvirk.dk – en del af Graft it, CVR 38670174

Læs venligst vores handelsbetingelser grundigt, før du bruger vores service.

“Generel WordPress reparation” omfatter en enkelt defineret WordPress fejl. Hvis flere fejl skal løses undervejs i forbindelse med at få den oprindelige fejl løst, vil vi sende en mail her om og finde en samlet pris, som skal bekræftes af dig.

Virusfjernelse:. Herunder omfattes ikke, at vi genskaber den data, der er blevet ødelagt af virus. 

Hastighedsoptimering: Her bruger vi https://tools.pingdom.com til at vurdere din sides hastighed, og hvis ikke din sides karakter stiger med minimum 1 (eksempel C→B), skal du ikke betale for vores udførte arbejde.

Sikkerhedsoptimering: Her giver vi ikke garanti for, at din side ikke kan blive hacket igen.

SSL installering: Her skal din host have et ssl certifikat tilgængeligt for din side, for at vi kan udføre arbejdet.

Når du har udfyldt formularen, vil du få tilsendt en mail med bekræftelse på, om vi har eller ikke har accepteret opgaven.

 

Betaling

Når vi bedømmer, at opgaven er løst som beskrevet i formularen, sender vi en faktura, der skal betales senest efter 8 hverdage.

Har du indvendinger mod, at arbejdet er færdiggjort, skal du henvende dig til kontakt@wpvirk senest 5 dage efter udsendt faktura, med begrundelse ud fra formularen om, hvad der ikke er udført.

Betales fakturaen ikke efter 8 dage, vil der blive sendt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker hver måned i op til 3 måneder. Udover det vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndt måned.

Vi forbeholder os retten til at stoppe på et hvilket som helst tidspunkt i en igangværende opgave, hvor vi om muligt kan bringe hjemmesiden tilbage til samme tilstand, som før vi gik i gang, hvis dette ønskes af kunden.

Hvis vi ikke  kan udføre opgaven, vil vi give dig besked om det og om de ændringer, som vi har foretaget.

Alle priser på siden er eksklusive moms.

 

Du har ansvaret for at have en backup.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på jeres hjemmeside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab af indhold, data eller omsætning. Det er dit ansvar alene at have en backup, og vi forventer, at du har en backup. I nogle tilfælde under visse omstændigheder er vi i stand til at genoprette noget eller hele din side ud fra din backup. Vi garanterer ikke, at alt din mistede data vil være tilgængelig igen.